• Trang chủ
  • KHOÁ HỌC ĐIÊU KHẮC GIẢM BÉO ĐÔNG Y
14 lượt xem

KHOÁ HỌC ĐIÊU KHẮC GIẢM BÉO ĐÔNG Y

1. Cấu tạo mỡ
2. Hướng dẫn cách hoá lỏng mô mỡ
3. Hướng dẫn cách ấn huyệt đào thải mỡ
4. Động tác massage giảm béo bằng tay
5. Hướng dẫn cách dùng lực & đẩy lực
6. Hướng dẫn cách dùng máy giảm béo
7. Hướng dẫn cách đào thải mỡ qua đường bài tiết
8. Hướng dẫn cách tạo from bụng & định hình bụng
9. Tìm hiểu về máy ánh sáng giảm béo
10. Thực hành ráp bài hoàn chỉnh
11. Tìm hiểu về mô hình SPA
12. Cách chăm sóc và thu hút khách hàng
13. Lựa chọn mô hình SPA phù hợp khi mở