12 lượt xem

KHOÁ HỌC MASSAGE FOOT

1. Tìm hiểu sơ đồ huyệt đạo
2. Quy trình massage tay
3. Hướng dẫn dùng lực & dò huyệt chính xác
4. Hướng dẫn ngâm chân lá thuốc
5. Quy trình ấn huyệt đầu+ cổ+ vai + gáy
6. Quy trình dò huyệt & ấn huyệt sơ đồ bàn chân
7. Thực hành ráp bài hoàn chỉnh
8. Cách chăm sóc và thu hút khách hàng
9. Lựa chọn mô hình phù hợp khi mở SPA