1. Hướng dẫn dùng lực & dò huyệt chính xác
2. Tìm hiểu sơ đồ huyệt đạo
3. Đi bộ khô thân sau
4. Massage tay
5. Massage chân trước
6. Massage chân sau
7. Massage lưng
8. Massage đầu+ cổ + vai+ gáy
9. Massage nâng nở ngực
10. Massage body tinh dầu
11. Thực hành ráp bài hoàn chỉnh
12. Tìm hiểu về đá nóng, công dụng đá nóng
13. Massage với đá nóng
14. Cách đặt đá nóng trên cơ thể
15. Tìm hiểu về mô hình SPA
16. Cách chăm sóc và thu hút khách hàng
17. Lựa chọn mô hình SPA phù hợp khi mờ